Steeds meer Rotterdammers kunnen niet voor hun eigen eten zorgen

Het Rode Kruis heeft in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad zorgen geuit over de toenemende voedselnood in Rotterdam. Ze melden dat het steeds meer Rotterdammers niet lukt om aan genoeg eten te komen en dat aantal zal nog blijven groeien, vreest de organisatie. Vandaag vergadert de gemeenteraad over de armoede in de stad.

Het Rode Kruis ziet steeds meer mensen die het niet meer lukt om in hun bestaanszekerheid te voorzien en daardoor voedselnood ervaren. Op dit moment ondersteunt de organisatie 68 voedselinitiatieven in Nederland, waarvan 15 in Rotterdam. Maandelijks deelt het Rode Kruis in Rotterdam 3500 boodschappenkaarten uit aan mensen die niet genoeg geld hebben om voldoende of gevarieerd eten te kopen en ook niet bij de voedselbank terecht kunnen.

Het Rode Kruis: “De afgelopen periode hebben wij de vraag naar ondersteuning zien toenemen en wij bekijken momenteel op welke manier wij onze hulp in Rotterdam kunnen continueren en mogelijk opschalen. Zo hebben meerdere voedselinitiatieven een wachtlijst en nieuwe organisaties melden zich bij ons, omdat zij niet genoeg (financiële) capaciteit hebben om aan de vraag te voldoen.”


De Noordergids heeft ook een pagina op Facebook. Volg ons en krijg automatisch onze berichten in je nieuwsoverzicht. Ga naar de Noordergids op Facebook.

De open Facebookgroep Oude Noorden 010web is op zoek naar nieuwe leden.
Schuiven naar boven