Gemeente Rotterdam verlaagt snelheid naar 30 km/u in extra straten

In 2025 verlaagt de gemeente Rotterdam de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur in 115 extra straten. Dit besluit is genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, vooral in drukke straten waar veel mensen wonen of waar veel winkels, restaurants en cafés zijn gevestigd. Momenteel is in 55% van de straten al een limiet van 30 km/u van kracht.

Verkeersveiligheid en ongelukken
De aanpassing is een reactie op de hoge aantallen verkeersslachtoffers in Rotterdam. In 2023 waren er 1.446 verkeersslachtoffers, een stijging ten opzichte van 1.159 in 2021. Van deze ongelukken vond 80% plaats op wegen met een limiet van 50 km/u. Door de limiet te verlagen naar 30 km/u, hoopt de gemeente het aantal ongelukken met letsel te verminderen. Bij een snelheid van 30 km/u is de overlevingskans van voetgangers en fietsers bij een botsing 90%, in tegenstelling tot hogere snelheden waar de remweg significant langer is.

Andere voordelen van 30 km/u
Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid, heeft het verlagen van de snelheid ook andere voordelen:

  • Minder verkeerslawaai
  • Goede doorstroming van het verkeer
  • Weinig invloed op reistijd
  • Meer veilige oversteekplekken en bredere fietsstroken

Implementatie en voorbereiding
Om de nieuwe maximumsnelheid te handhaven, zal de gemeente verschillende maatregelen nemen. Dit omvat het plaatsen van nieuwe verkeersborden, aanbrengen of verwijderen van wegmarkeringen en soms het installeren van verkeersdrempels. Daarnaast komt er een informatiecampagne om de bewoners te informeren over de veranderingen en het belang ervan. Er worden ook gesprekken gevoerd met het Openbaar Ministerie over het gebruik van (mobiele) flitspalen om de naleving te controleren.

Beperkingen en uitzonderingen
Niet alle straten kunnen de snelheid verlagen naar 30 km/u. In straten waar veel bussen, trams, of nood- en hulpdiensten rijden, of die belangrijke verkeersaders in en uit de stad vormen, blijft de limiet op 50 km/u. Elke straat wordt individueel beoordeeld om de best passende maatregelen te implementeren.

Voorbeelden van aanpassingen
In het afgelopen jaar zijn al aanpassingen doorgevoerd in verschillende straten, zoals de Walenburgerweg, Willemsbrug en Jonker Fransstraat, waar de maximumsnelheid al verlaagd is naar 30 km/u.

Met deze maatregelen streeft de gemeente Rotterdam naar een veiligere en aangenamere leefomgeving voor haar inwoners.


De Noordergids heeft ook een pagina op Facebook. Volg ons en krijg automatisch onze berichten in je nieuwsoverzicht. Ga naar de Noordergids op Facebook.

De open Facebookgroep Oude Noorden 010web is op zoek naar nieuwe leden.
Schuiven naar boven